Взлом программы тестов

Discussion in 'Болталка' started by Rebit, 2 Dec 2013.

 1. Rebit

  Rebit Elder - Старейшина

  Joined:
  7 Aug 2007
  Messages:
  85
  Likes Received:
  214
  Reputations:
  2
  Нужно раскодировать http://rghost.ru/50608380

  VT = virustotal.com/en/file/4af1ee96cf56f7a6163c3accd5ecf89c374787338b7d7416c38325c8c9d97324/analysis/
   
  #1 Rebit, 2 Dec 2013
  Last edited: 2 Dec 2013
 2. Zen1T21

  Zen1T21 Member

  Joined:
  13 Jan 2013
  Messages:
  157
  Likes Received:
  37
  Reputations:
  2
  Если не раскодируешь, пиши скрипт для брута.
   
 3. Rebit

  Rebit Elder - Старейшина

  Joined:
  7 Aug 2007
  Messages:
  85
  Likes Received:
  214
  Reputations:
  2
  Там прога сделаная на C++
   
 4. Zen1T21

  Zen1T21 Member

  Joined:
  13 Jan 2013
  Messages:
  157
  Likes Received:
  37
  Reputations:
  2
  Вот и брути все комбинации вопрос/ ответ
   
 5. sn0w

  sn0w Статус пользователя:

  Joined:
  26 Jul 2005
  Messages:
  1,021
  Likes Received:
  1,189
  Reputations:
  327
  бляя я на ассемблере понимаю болше чем на хохляндской мове
   
 6. t3cHn0iD

  t3cHn0iD Banned

  Joined:
  6 Apr 2009
  Messages:
  313
  Likes Received:
  63
  Reputations:
  66
  :D Снежок, ты как всегда :D
  Поправочка.На Borland C++.Значок спалил.
  Так, стоп.А students.dbf и IPaddress.txt откуда брать ?
   
  #6 t3cHn0iD, 3 Dec 2013
  Last edited: 3 Dec 2013
 7. sn0w

  sn0w Статус пользователя:

  Joined:
  26 Jul 2005
  Messages:
  1,021
  Likes Received:
  1,189
  Reputations:
  327
  Code:
   hndAnswers = j____open("otveti.txt", 0, 0);
   if ( hndAnswers == -1 )
   {
    wsprintfA((LPSTR)(tClassObject + 868), "T ");
    TForm1_error(tClassObject, 1);
   }
   *(_DWORD *)(tClassObject + 0x3F4) = filelength(hndAnswers);// tCLass+3F4 == myClass.nDataSize
   *(_DWORD *)(tClassObject + 0x3E8) = operator new__(*(_DWORD *)(tClassObject + 0x3F4));// tCLass+3E8 == myClass.pData
   if ( !*(_DWORD *)(tClassObject + 0x3E8) )
   {
    wsprintfA((LPSTR)(tClassObject + 868), "There is no memory for bufO!\n");
    TForm1_error(tClassObject, 1);
   }
   _rtl_read(hndAnswers, *(void **)(tClassObject + 0x3E8), *(_DWORD *)(tClassObject + 0x3F4));// read to class member ptr to buffer
   j____close(hndAnswers);
   TForm1_decoding(1);              // decode payload
  
   
 8. sn0w

  sn0w Статус пользователя:

  Joined:
  26 Jul 2005
  Messages:
  1,021
  Likes Received:
  1,189
  Reputations:
  327
  Ну вот всё
  Code:
  void *__fastcall TForm1_decoding(int arg_this, void *arg_pBuffer, int arg_BufLen, char modeOtvetOrVopros)
  {
   void *result; // eax@1
   unsigned __int16 v5; // ST10_2@6
   unsigned __int16 v6; // [sp+6h] [bp-1Eh]@2
   int i; // [sp+8h] [bp-1Ch]@5
   int dest; // [sp+Ch] [bp-18h]@1
   unsigned __int16 v9; // [sp+10h] [bp-14h]@1
   __int16 v10; // [sp+12h] [bp-12h]@1
   unsigned int v11; // [sp+14h] [bp-10h]@1
   int BuffLen; // [sp+18h] [bp-Ch]@1
   void *srcBuf; // [sp+1Ch] [bp-8h]@1
   int tClassPtr; // [sp+20h] [bp-4h]@1
  
   BuffLen = arg_BufLen;
   srcBuf = arg_pBuffer;
   tClassPtr = arg_this;
   v11 = 0x1DF5E76u;
   v10 = 7;
   v9 = 0xFFu;
   result = memmove(&dest, arg_pBuffer, 4u);
   if ( dest == 0x1DF5E76 )
   {
    memmove(&v6, (char *)srcBuf + 4, 2u);
    sub_468B54(v6);
    if ( modeOtvetOrVopros )          // decode otveti.txt
    {
     result = srcBuf;
     *((_BYTE *)srcBuf + 4) = 0xCDu;      // set key marks
     *((_BYTE *)srcBuf + 5) = 0xE0u;
    }
    else
    {
     result = (void *)sub_405E84(255);
     *((_BYTE *)srcBuf + 4) = 0x31u;
     *((_BYTE *)srcBuf + 5) = 0x29u;
    }
    for ( i = 6; i < BuffLen; result = (void *)i )// decode
    {
     v5 = sub_405E84(7) + 1;
     *((_BYTE *)srcBuf + i) -= sub_405E84(255) + 1;
     *((_BYTE *)srcBuf + i) = _crotr(*((_BYTE *)srcBuf + i), v5);
     ++i;
    }
   }
   return result;
  }
   
 9. sn0w

  sn0w Статус пользователя:

  Joined:
  26 Jul 2005
  Messages:
  1,021
  Likes Received:
  1,189
  Reputations:
  327
  v^Я1)
  «Управляти – це передбачати, а передбачати – це вже майже діяти»:
  < Анрі Файоль >

  < Карл Маркс >

  < Фішер >

  < Фостер > #

  2)  Ймовірне, аргументоване, наукове обґрунтоване судження про
  суть будь-якого об’єкта в визначений момент часу в майбутньому
  або альтернативних шляхах і термінах досягнення яких-небудь
  результатів, називається:
  < прогноз >

  < план >

  < ретроспекція >

  < гіпотеза > #

  3)  Процес формування прогнозів на основі аналізу тенденцій і
  закономірності розвитку об’єкта, називається:
  < прогнозування >

  < економічне моделювання >

  < ретроспекція >

  < планування > #

  4)  Етап прогнозування, коли досліджується історія розвитку
  об'єкта прогнозування з метою його систематизованого опису,
  називається:
  < ретроспекція >

  < прогностика >

  < планування >

  < діагноз > #

  5)  Процес розробки соціально-економічних прогнозів, побудований
  на наукових методах пізнання соціально-економічних явищ з
  використанням усієї сукупності методів, засобів та способів
  економічної прогностики, називається:
  < соціально-економічне прогнозування >

  < прогнозування >

  < планування >

  < ретроспекція > #

  6)  Наука, що вивчає способи розроблення прогнозів розвитку
  об'єктів будь-якої природи, називається:
  < прогностика >

  < діагностика >

  < ретроспекція >

  < статистика > #

  7)  Економічні, соціальні та науково-технічні процеси в
  народному господарстві, галузях і в окремих регіонах є:
  < об'єкти прогнозування >

  < предмет курсу ПСЕП >

  < об'єкти планування >

  < об'єкти моделювання > #

  8)  Закономірності і тенденції розвитку економічних об’єктів
  в минулому і стан їх в майбутньому, котрі необхідно
  досліджувати і пізнавати, а також способи розробки прогнозів
  та прийняття на їх основі оптимальних рішень – це:
  < предмет курсу >

  < об'єкти прогнозування >

  < ретроспекція >

  < прогнозування > #

  9)  Пошук реалістичного, економічно правильного рішення для
  управління об'єктом чи процесом – це:
  < прогноз >

  < ретроспекція >

  < планування >

  < моделювання > #

  10)  Наукове передбачення на загальнотеоретичному рівні – це:
  < гіпотеза >

  < план >

  < прогноз >

  < ретроспекція > #

  11)  Документ, в якому визначені цілі, які потрібно досягти за
  певний період, а також засоби та умови їх досягнення,
  називається:
  < план >

  < гіпотеза >

  < прогноз >

  < ретроспекція > #

  12)  Прогноз може існувати самостійно, незалежно від плану:
  < так >

  < ні > #

  13)  План без прогнозу не може бути складений на належному рівні:
  < так >

  < ні > #

  14)  Інструмент розроблення планів:
  < прогноз >

  < гіпотеза >

  < ретроспекція >

  < прогностика > #

  15)  Прогнози, що пов’язані з оперативним управлінням і
  складаються на рівні вищої та середньої ланки управління:
  < оперативні чи поточні >

  < короткострокові >

  < середньострокові >

  < довгострокові > #

  16)  Прогнози, що використовуються при розробці квартальних
  і річних планів:
  < короткострокові >

  < оперативні чи поточні >

  < середньострокові >

  < довгострокові > #

  17)  Прогнози, що використовується для розробки стратегічних
  планів:
  < середньострокові >

  < оперативні чи поточні >

  < короткострокові >

  < довгострокові > #

  18)  Прогнози, що складаються на перспективу:
  < довгострокові >

  < оперативні чи поточні >

  < короткострокові >

  < середньострокові > #


  19)  Прогнози, що передбачають визначення можливого стану
  об'єкта в майбутньому, відповідають на запитання,
  що ймовірнісно здійсниться при умові збереження даних
  тенденцій?
  < пошукові (досліджувальні) >

  < нормативні >

  < проектні >

  < організаційні > #

  20)  Прогнози, що визначають напрямки та терміни досягнення
  можливого стану об'єкта, що приймаються в якості мети,
  відповідають на питання, якими напрямками можна
  досягнути бажаного і коли?
  < нормативні >

  < пошукові (досліджувальні) >

  < проектні >

  < організаційні > #

  21)  Прогнози, що відповідають на питання, що бажано і чому:
  < цільові >

  < нормативні >

  < проектні >

  < організаційні > #

  22)  Прогнози, що відповідають на питання, як і в якому
  напрямку орієнтувати планування, щоб найбільш ефективно
  досягти поставленої мети?
  < планові >

  < нормативні >

  < проектні >

  < організаційні > #

  23)  Прогнози, що відповідають на питання, що конкретно
  необхідно, щоб досягти бажаного?
  < програмні >

  < планові >

  < проектні >

  < організаційні > #

  24)  Прогнози, що виясняють, як конкретно це можливо, як це
  може виглядати; сприяють відбору оптимальних варіантів
   
 10. t3cHn0iD

  t3cHn0iD Banned

  Joined:
  6 Apr 2009
  Messages:
  313
  Likes Received:
  63
  Reputations:
  66
  Теперь снежку простава от ТС за расшифрованные тесты, скидывайтесь всей группой.
   
 11. sn0w

  sn0w Статус пользователя:

  Joined:
  26 Jul 2005
  Messages:
  1,021
  Likes Received:
  1,189
  Reputations:
  327
  дампы
  http://www.sendspace.com/file/npsrrr

  v^ЯНаименование дисциплины:
  ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ#
  Название теста:
  "ЗАЛІКОВИЙ ТЕСТ"#
  Общее количество вопросов в тесте: 200
  Количество разделов в тесте: 1
  Номера первых вопросов в разделах: 1
  Количество вопросов, которые необходимо задать: 100
  Размер используемого шрифта (10...28): 26
  Необходимость установки жирного шрифта: 1 [1 - да]
  Время в секундах отводимое на один вопрос: 60
  Время в минутах отводимое на весь тест: 30
  Пороговое значение набранного количества баллов (в процентах от
  общего числа баллов) для выставления отметки
  - удовлетворительно: 60
  - хорошо : 75
  - отлично : 90
  Необходимость выставления отметки только по затраченному времени: 0
  Пороговое значение затраченного времени (в секундах) для выставления
  отметки
  - отлично : 350
  - хорошо : 450
  - удовлетворительно: 550
  Необходимость случайного выбора разделов: 1 [1 - да]
  Необходимость случайного задания вопросов внутри раздела: 1 [1 - да]
  Необходимость случайного распределения вариантов ответов: 1 [1 - да]
  Характеристика вопросов (Тип вопроса, номер(а) правильных ответов,
  количество начисляемых баллов).

  Возможные варианты типов вопросов:
  1 - стандартный с единственным правильным ответом;
  2 - несколько правильных ответов, порядок их выбора не имеет значения;
  3 - несколько правильных ответов, учитывается порядок их выбора;
  4 - перекрестные из двух алфавитов (допускается множественный
  выбор во втором столбце);
  5 - без вариантов ответов;
  6 - матричные с выбором одного ответа в каждом столбце;

  1) 1 1 1 2) 1 1 1 3) 1 1 1 4) 1 1 1 5) 1 1 1
  6) 1 1 1 7) 1 1 1 8) 1 1 1 9) 1 1 1 10) 1 1 1

  11) 1 1 1 12) 1 1 1 13) 1 1 1 14) 1 1 1 15) 1 1 1
  16) 1 1 1 17) 1 1 1 18) 1 1 1 19) 1 1 1 20) 1 1 1

  21) 1 1 1 22) 1 1 1 23) 1 1 1 24) 1 1 1 25) 1 1 1
  26) 1 1 1 27) 1 1 1 28) 1 1 1 29) 2 /1, 2/ 1 30) 2 /1, 2/ 1

  31) 2 /1, 2/ 1 32) 2 /1, 2/ 1 33) 2 /1, 2/ 1 34) 2 /1, 2/ 1 35) 2 /1, 2/ 1
  36) 2 /1, 2/ 1 37) 2 /1, 2/ 1 38) 2 /1, 2/ 1 39) 2 /1, 2/ 1 40) 2 /1, 2/ 1

  41) 1 1 1 42) 1 1 1 43) 2 /1, 2, 3/ 1 44) 1 1 1 45) 2 /1, 2, 3/ 1
  46) 1 1 1 47) 2 /1, 2/ 1 48) 2 /1, 2/ 1 49) 2 /1, 2/ 1 50) 2 /1, 2/ 1

  51) 2 /1, 2/ 1 52) 2 /1, 2/ 1 53) 2 /1, 2/ 1 54) 2 /1, 2/ 1 55) 2 /1, 2/ 1
  56) 2 /1, 2/ 1 57) 2 /1, 2/ 1 58) 2 /1, 2/ 1 59) 2 /1, 2/ 1 60) 2 /1, 2/ 1

  61) 2 /1, 2/ 1 62) 2 /1, 2/ 1 63) 2 /1, 2/ 1 64) 2 /1, 2/ 1 65) 2 /1, 2/ 1
  66) 2 /1, 2/ 1 67) 2 /1, 2/ 1 68) 1 1 1 69) 1 1 1 70) 1 1 1

  71) 1 1 1 72) 1 1 1 73) 1 1 1 74) 1 1 1 75) 1 1 1
  76) 1 1 1 77) 1 1 1 78) 1 1 1 79) 1 1 1 80) 1 1 1

  81) 1 1 1 82) 1 1 1 83) 1 1 1 84) 1 1 1 85) 1 1 1
  86) 1 1 1 87) 2 /1, 2, 3/ 1 88) 1 1 1 89) 1 1 1 90) 1 1 1

  91) 1 1 1 92) 1 1 1 93) 1 1 1 94) 1 1 1 95) 1 1 1
  96) 1 1 1 97) 1 1 1 98) 1 1 1 99) 1 1 1 100) 1 1 1

  101) 1 1 1 102) 2 /1,2/ 1 103) 2 /1,2/ 1 104) 1 1 1 105) 1 1 1
  106) 1 1 1 107) 2 /1,2/ 1 108) 1 1 1 109) 1 1 1 110) 1 1 1

  111) 1 1 1 112) 1 1 1 113) 1 1 1 114) 2 /1,2/ 1 115) 1 1 1
  116) 1 1 1 117) 1 1 1 118) 1 1 1 119) 1 1 1 120) 1 1 1

  121) 1 1 1 122) 1 1 1 123) 1 1 1 124) 1 1 1 125) 2 /1, 2, 3/ 1
  126) 1 1 1 127) 1 1 1 128) 1 1 1 129) 1 1 1 130) 1 1 1

  131) 1 1 1 132) 1 1 1 133) 1 1 1 134) 1 1 1 135) 1 1 1
  136) 1 1 1 137) 1 1 1 138) 1 1 1 139) 1 1 1 140) 1 1 1
  141) 1 1 1 142) 1 1 1 143) 1 1 1 144) 2 /1,2/ 1 145) 1 1 1
  146) 1 1 1 147) 2 /1,2/ 1 148) 1 1 1 149) 1 1 1 150) 1 1 1

  151) 1 1 1 152) 1 1 1 153) 1 1 1 154) 1 1 1 155) 1 1 1
  156) 1 1 1 157) 1 1 1 158) 1 1 1 159) 2 /1, 2, 3/ 1 160) 1 1 1

  161) 1 1 1 162) 1 1 1 163) 1 1 1 164) 1 1 1 165) 1 1 1
  166) 1 1 1 167) 2 /1,2/ 1 168) 1 1 1 169) 1 1 1 170) 2 /1,2/ 1

  171) 2 /1,2/ 1 172) 1 1 1 173) 1 1 1 174) 1 1 1 175) 1 1 1
  176) 1 1 1 177) 1 1 1 178) 1 1 1 179) 1 1 1 180) 1 1 1

  181) 2 /1,2/ 1 182) 1 1 1 183) 1 1 1 184) 1 1 1 185) 1 1 1
  186) 1 1 1 187) 1 1 1 188) 1 1 1 189) 1 1 1 190) 1 1 1

  191) 1 1 1 192) 1 1 1 193) 1 1 1 194) 1 1 1 195) 1 1 1
  196) 1 1 1 197) 1 1 1 198) 1 1 1 199) 1 1 1 200) 1 1 1

  При запуске программы установить раскладку
  клавиатуры: 2 (0 - En, 1 - Ru, 2 - Uk)
  Путь к файлу протокола: M:\STATE_EXAM\E41
  Внимание!
  Все указанные в пути директории, кроме последней, должны существовать.
  Последняя директория при ее отсутствии будет создана. Путь может быть
  сетевым, тогда перед именем ПК ставится двойной "слэш", например
  \\MY_COMPUTER\D\STATE_EXAM\E41.
  В случае невозможности создания указанной директории, файл протокола
  помещается в директорию REZ_TEST в корневом каталоге диска D, (если на
  ПК нет диска D, то в корневом каталоге диска С).
   
  #11 sn0w, 3 Dec 2013
  Last edited: 3 Dec 2013
 12. t3cHn0iD

  t3cHn0iD Banned

  Joined:
  6 Apr 2009
  Messages:
  313
  Likes Received:
  63
  Reputations:
  66
  Я смотрю, ты в ударе (= У меня бы терпения не хватило алгоритм тестера расшифровывать (=
   
 13. sn0w

  sn0w Статус пользователя:

  Joined:
  26 Jul 2005
  Messages:
  1,021
  Likes Received:
  1,189
  Reputations:
  327
  там всего 3 действия - бряк на открытие файла и на rw с буфером и дамп
   
 14. taha

  taha Elder - Старейшина

  Joined:
  20 Aug 2006
  Messages:
  399
  Likes Received:
  330
  Reputations:
  251
  снег, как всегда, прав)))
  ассемблер куда понятней, чем украинска мова))))))))
   
Loading...